30.11.2015 KB wijz. KB 17.07.1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betr. de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 03.06.1970

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
297122
essentie

De Regering spreekt zich om de twee jaar uit over de welvaartsaanpassing van de vervangingsinkomens en de uitkeringen van sociale bijstand. Dit besluit wijzigt de bedragen van de bijslagen verleend voor de beroepsziekten. Het is de bedoeling dat de uit ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren