04.12.2015 BVR wijz. het Onroerenderfgoedbesluit van 16.05.2014 en van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
inforumnummer
297205
essentie

Dit uitvoeringsbesluit rond archeologie bij het Onroerenderfgoeddecreet legt onder meer de lijst vast met aangeduide erkende archeologen. Het bevat ook een aantal technische aanpassingen aan het Onroerenderfgoedbesluit en wijzigt diverse besluiten rond ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren