18.12.2015 KB wijz. KB 24.03.2003 tot bepaling van de nadere regels betr. de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het KB 02.04.2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

ondertekenaar
MARGHEM Marie-Christine - Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,
inforumnummer
297248
essentie

Dit besluit bepaalt de federale bijdrage ter bestemming van het broeikasgassenfonds en de fondsen elektriciteit en gas tot gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen voorzien door de wet 04.09.2002 houdende toewijzing van een opdra ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren