18.12.2015 BVR wijz. het Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie,
inforumnummer
297267
essentie

Dit besluit brengt een reeks wijzigingen aan in het Energiebesluit. Het voert onder andere een E-peil-eis in voor alle niet-residentiële bestemmingen, voor vergunningen aangevraagd vanaf 2017. Daarnaast wordt ook een kader voorzien waarbinnen voor all ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren