02.12.2015 KB wijz. KB 08.10.1981 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, betr. de verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in art. 3bis van de wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
FRANCKEN Theo - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
297281
essentie

Dit besluit vereenvoudigt het model van de verbintenis tot tenlasteneming dat deel uitmaakt van bijlage 3bis van het KB 08.10.1981. De verbintenis tot tenlasteneming is een bijzonder middel om te bewijzen dat is voldaan aan de voorwaarde van de voldoen ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren