18.12.2015 Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet 18.07.1977 inzake douane en accijnzen

ondertekenaar
VAN OVERTVELDT Johan - Min. van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude,
inforumnummer
297317
essentie

Deze wet wijzigt verschillende accijnswetten die betrekking hebben op de accijnsgoederen evenals bepaalde artikelen van de algemene wet inzake douane en accijnzen. Voor wat betreft accijnzen hebben deze wijzigingen hoofdzakelijk tot doel de bestaande l ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren