18.12.2015 Wet houdende de tweede / derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015

ondertekenaar
VAN OVERTVELDT Johan - Min. van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude,
WILMÈS Sophie - Min. van Begroting, belast met de Nationale Loterij,
inforumnummer
297325
essentie

Deze twee wetten vormen de tweede en de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015. De tweede aanpassing maakt onder meer de terugbetaling mogelijk van de uitgaven die verricht zijn door de RVA, zodat de continuïte ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren