18.12.2015 Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2016

ondertekenaar
VAN OVERTVELDT Johan - Min. van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude,
WILMÈS Sophie - Min. van Begroting, belast met de Nationale Loterij,
inforumnummer
297327
essentie

Deze wet bepaalt de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2016.
De Koning kan, binnen de perken en onder de voorwaarden die Hij bepaalt, vrijstelling van belasting verlenen voor de inkomsten van leningen die in 2016, voornamelijk in het buite ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren