26.12.2015 KB tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
297352
essentie

Dit besluit bepaalt de voorwaarden waaraan de gemeenten, provincies, intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en vzw’s moeten voldoen om financiële hulp te krijgen voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van een dienstverlening, e ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren