MB houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2021 [ Verenigd College van het Brussels Gewest ]

ondertekenaar
MARON Alain - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
302813
essentie

Dit besluit bevat in bijlage de lijst met verboden stoffen en methoden bedoeld in art. 9 van de ordonnantie van 21.06.2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan.

...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren