MB wijz. MB 30.08.2012 tot bepaling van de urenquota en het aantal betaalde uren dat voor een subsidie in aanmerking wordt genomen voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de thuishulpdiensten

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
303455
essentie

Dit besluit wijzigt voor de jaren 2020 en 2021 het maximum aantal prestatie-uren voor de gezins- en bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen dat voor een subsidie in aanmerking komt, bedoeld in art. 41 van het BVCGG 25.10.2007 betreffende de er ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren