*06.06.1991 BBHE tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de reglementering op de politie (...) metro, autobus, (...) art. 25.1, 2° en 6° KB 01.12.1975 (...) Vervoer te Brussel (...)

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
THYS Jean-Louis - Min. belast met Openbare werken, Verkeer en de Vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
30718
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren