MB houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2020

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
307797
essentie

Dit besluit legt in bijlage de definitieve bedragen vast van de federale basistoelage die toegekend wordt aan de gemeenten en de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2020. De bedragen zijn berekend rekenening houdend met de gezondheidsindex.

...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren