KB houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2021 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
318079
essentie

Een dotatie voor een totaalbedrag van 8187288,87 EUR wordt toegekend aan de gemeenten en aan de meergemeentenpolitiezones om bepaalde initiatieven te stimuleren. De verdeling ervan onder de gemeenten en de politiezones wordt in de bijlage bij dit ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren