02.06.1972 KB tot vaststelling van de algemene bepalingen betr. het statuut van het gemeentepersoneel dat ter beschikking van de agglomeraties en federaties van gemeenten wordt gesteld

ondertekenaar
VAN ELSLANDE Renaat - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
32493
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren