21.02.1992 KB wijz. KB 04.03.1965 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, op het stuk van de forfaitaire raming van de anders dan in geld behaalde voordelen van alle aard

ondertekenaar
MAYSTADT Philippe - Min. van Financiën,
inforumnummer
33095
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren