18.12.2016 Wet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut, gedaan te Joensuu (Finland) op 28.08.2003

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,
et al.
inforumnummer
331678
essentie

Deze wet stemt in met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut. Dit Instituut verricht onderzoek naar het bosbeleid op pan-Europees niveau teneinde het behoud en het duurzaam beheer van bossen in Europa te bevorderen.

...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren