12.04.1965 Wet wijz. art. 12 Wet 03.08.1919 waarbij aan de oud-strijders en gelijkgestelden prioriteitsrechten worden toegekend voor de toegang tot de openbare betrekkingen

ondertekenaar
GILSON Arthur - Min. van Binnenlandse Zaken en van het Openbaar Ambt,
VERMEYLEN Piet - Min. van Justitie,
inforumnummer
33256
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren