Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

25.11.1993 BBHR betr. het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu

Dit besluit beoogt de controle- en toezichthoudende bevoegdheid inzake leefmilieu te centraliseren in een administratie. De beambten zijn belast met het toezicht op de volgende reglementeringen: - wet 19.12 1854 houdende het Boswetboek - de jachtwet ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren