KB tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor de uitvoering van de wet 09.12.2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
333284
essentie

Dit document bevat de besluiten tot toekenning en verdeling van de inkomsten van het Zorgpersoneelsfonds. Een budget van 323615303 EUR wordt overgeschreven aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RZI) voor het be ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren