21.02.2020 Wet tot invoering van diverse fiscale overgangsbepalingen wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

ondertekenaar
DE CROO Alexander - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en Minister van Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
334534
essentie

Deze wet voegt nieuwe fiscale overgangsbepalingen in in het kader van de Brexit. Het past de wet 03.04.2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie aan zodat tot 31.12.2020 een overgangsperiode wordt voorzien, ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren