*21.03.1921 KB betr. de toepassing van art. 4 en volgende Wet 03.08.1919 betr. de beperkingen aangebracht aan de rechten van voorkeur welke de verminkten , strijders, gemobiliseerden, ... genieten, om tot de openbare ambten en betrekkingen (...)

ondertekenaar
CARTON de WIART Henri - Min. van Binnenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
33561
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren