18.12.1991 BVE wijz. BVE 22.05.1991 inzake erkenningsvoorwaarden en subsidienormen van de voorzieningen bijzondere jeugdbijstand

ondertekenaar
WECKX Hugo - Gemeenschapsmin. van Volksgezondheid en Brusselse Aangelegenheden,
inforumnummer
33781
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren