*19.12.1991 BVE betr. het verlof dat aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties (...) wetgevende vergaderingen van de Staat (...) politieke groepen (...)

ondertekenaar
COENS Daniël - Gemeenschapsmin. van Onderwijs,
inforumnummer
34136
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren