18.12.2020 Ordonnantie wijz. Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen ten gevolge van de nieuwe federale regelgeving inzake de inschrijving van de motorvoertuigen en aanhangwagens

ondertekenaar
GATZ Sven - Min. bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
341773
essentie

Deze ordonnantie stelt de voertuigen voorzien van een beroepsplaat of van een nationale plaat vrij van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling voor voertuigen. Deze vrijstelling is niet van toepassing als d ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren