17.12.2020 Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering [ BBHR ] nr. 2020/047 betr. het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis [ Coronavirus ]

ondertekenaar
GATZ Sven - Min. bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
341775
essentie

Dit besluit verleent, in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus, een lening aan de huurder van een handelspand gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voor een bedrag dat overeenkomt met één tot vier maanden huur, incl ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren