28.12.2020 KB tot opheffing van bepaalde tijdelijke maatregelen van het KB nr. 20 van 13.05.2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, en van het KB nr. 21 van 14.05.2020 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
341865
essentie

Dit besluit stelt een einde aan bepaalde tijdelijke maatregelen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, genomen omwille van de coronavirus COVID-19 pandemie. Het betreft maatregelen betreffende de schorsing van alle te ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren