24.12.2020 KB wijz. KB 13.02.1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet 21.11.1989 betr. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
341901
essentie

Om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese eisen, laat dit besluit toe dat de motorrijtuigen die gewoonlijk gestald zijn op het grondgebied van Bosnië-Herzegovina in België mogen rijden zonder over een internation ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren