18.12.2020 Ordonnantie wijz. ordonnantie 02.05.2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2018/844

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
341930
essentie

Deze ordonnantie voorziet in bepalingen betreffende de energieprestatie van gebouwen (langetermijnrenovatiestrategie, uitvoering van de EPB-reglementering en de controle ervan). Het verleent ook aan de Regering de mogelijkheid om op termijn aan de ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren