28.12.2020 KB tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en de NV A.S.T.R.I.D.

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
341933
essentie

De derde beheersovereenkomst van ASTRID wordt gewijzigd in die zin dat de uiterlijke termijn voor het opmaken van een cumulatief boekhoudkundig overzicht van de jaarlijks gebruikte toelagen wordt uitgesteld tot 31.12.2021.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren