08.01.2021 BVR tot uitvoering van art. 34/1, tweede lid, van het dec. 21.11.2003 betr. het preventieve gezondheidsbeleid en wijz. BVR 12.06.2020 tot uitvoering van het dec. 29.05.2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
341945
essentie

Dit besluit bepaalt de organisatorische regels die de lokale besturen moeten opvolgen voor het organiseren van de lokale contactcentra in het kader van de strijd tegen coronavirus COVID-19, meer bepaald met betrekking tot maatregelen ter bescherming va ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren