28.12.2020 KB wijz. KB 28.06.2019 betr. de pleziervaart [ Coronavirus ]

ondertekenaar
GILKINET Georges - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit - Federale Regering
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie, belast met Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
341987
essentie

Dit besluit wijzigt de modaliteiten betreffende de pleziervaarbevoegdheidsbewijzen. Omwille van het coronavirus Covid-19, stelt het besluit onder andere de termijn uit waarbinnen vereist wordt dat een praktisch examen voor het beperkt stuurbrevet en he ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren