07.01.2021 KB tot uitvoering van de art. 41, par. 5 en 44, par. 4, van de wet 18.12.2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
341994
essentie

Dit besluit voert tijdelijk een retributie in ten voordele van de vzw Mdeon om haar financiële situatie te stabiliseren naar aanleiding van de coronacrisis COVID-19. De retributie is verschuldigd aan de vzw voor de kennisg ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren