16.10.2020 BVR wijz. art. 3 en opheffing van art. 1 en 4 van het BVR 15.03.2019 betr. de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs en de werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
341999
essentie

Omwille van begrotingstechnische redenen wordt een aanpassing aangebracht in de wijze waarop de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs vanaf 01.09.2020 de geïnde inschrijvingsgelden overmaken aan het Agentschap voor Hoger ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren