24.12.2020 KB houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen [ Coronavirus ]

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
342009
essentie

Dit besluit kent voor de periode van 01.12.2020 tot en met 31.12.2021 een toelage van 10000003 EUR toe aan de OCMW's, teneinde het psychologische welzijn van de gebruikers te bevorderen, psychologische problemen ten gevolge van het sociaal iso ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren