24.12.2020 Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet 27.03.2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I)

ondertekenaar
DE CROO Alexander - Eerste Min. Eerste Min., - Federale Regering
et al.
inforumnummer
342046
essentie

Deze wet bekrachtigt de koninklijke besluiten die omwille van het coronavirus Covid-19 de termijnen verlengt die van toepassing op het instellen en het behandelen van de procedures voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en voor de R ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren