18.12.2020 BVR wijz. Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006, wat betreft de invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van de bestrijding van het coronavirus

ondertekenaar
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
342072
essentie

Dit besluit laat voor de personeelsleden van sommige Vlaamse overheidsdiensten toe dat de lijnmanager, voor het kalenderjaar 2020, bovenop de elf vakantiedagen, een overdracht van maximaal vier dagen jaarlijkse vakantie toestaat onder bepaalde voorwaar ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren