23.11.2020 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10.09.2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het kaderakkoord voor het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico’s op het werk en ter bevordering van re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
342073
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is van toepassing op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap. Ze reikt een algemeen kader aan zodat werkgevers een beleid ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren