20.12.2020 Wet wijz. wet 27.02.1987 betr. de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
342083
essentie

Deze wet verlaagt het leeftijdscriterium (van 21 tot 18 jaar) van toepassing op de persoon met een beperking, om een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming te ontvangen. Deze wijziging is het gevolg van het arrest nr. 1 ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren