24.11.2020 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 05.02.2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betr. de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan voor de diensten die worden gesubsidieerd door het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
342100
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is van toepassing op de werknemers die ressorteren onder de sector van de gezins- en bejaardenhulp, die onder het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren