04.12.2020 BVR wijz. BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018, wat betreft de samenstelling en de opdrachten van de CIW

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
342102
essentie

Dit besluit wijzigt het besluit over de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid. De wijziging omvat het uitbreiden van de samenstelling van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en het actual ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren