28.01.2021 Ordonnantie wijz. hoofdstuk IIIbis van titel IV van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
342113
essentie

Deze ordonnantie voorziet in een versnelde procedure wat betreft de indiening en behandeling van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ingediend vóór 30.06.2025 met betrekking tot projecten met minstens 25 % sociale woningen alsook me ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren