30.12.2020 KB wijz. KB 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie 'COVID-19' voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn [ Coronavirus ]

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
342116
essentie

Dit besluit verdubbelt het bedrag van de subsidie verleend aan de OCMW’s voor de uitgaven betreffende de personeels- en werkingskosten alsmede de investering in het kader van de coronavirus Covid-19 epidemie. Het bedrag wordt voortaan op 20000006 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren