11.01.2021 KB tot aanpassing van het KB 22.07.2019 tot uitvoering van art. 107 van de wet 11.02.2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
342131
essentie

De uiterste indieningstermijn voor de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek voor de schade aan landbouwteelten die werd veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 01.01.2018 (voorzien door de wet 1 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren