18.12.2020 Dec. wijz. art. 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het dec 05.05.2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
342141
essentie

In het decreet 05.05.2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sport- en topsportinfrastructuur worden een aantal technische verfijningen aan de criteria aangebracht op basis van de ervaringen met vorige projectoproepen. De initiële doelstell ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren