11.12.2020 BVR wijz. BVR 24.06.2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
342142
essentie

Dit besluit maakt het invoeren van een eindejaarspremie voor persoonlijk assistentiebudget (PAB)- en persoonsvolgend budget (PVB)- assistenten en begeleiders mogelijk. Er worden ook een aantal aanpassingen uitgevoerd om een algemene administratieve las ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren