17.12.2020 KB tot vaststelling van het model van toelichting bedoeld in art. 1506/1, par. 1, tweede lid, Ger.W.

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie, belast met Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
342148
essentie

Dit besluit bevat in bijlage het model van de toelichting die de gerechtsdeurwaarder zichtbaar op het geïmmobiliseerde voertuig moet aanbrengen indien hij geen contact heeft met de betekende partij (art. 1506/1 Ger.W.). Deze immobilisering va ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren