04.12.2020 BVR over de toekenning van een subsidie aan de v.z.w. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor het project Labo Regiovorming

ondertekenaar
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
342150
essentie

Een projectsubsidie van 897319,30 EUR wordt toegekend aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) voor het project Labo Regiovorming. Dit project beoogt om de lokale besturen te ondersteunen in het kader van de regiovorming zoals voorz ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren