04.12.2020 BVR wijz. BVR 16.05.2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de verkorte procedure betreft

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
342337
essentie

Dit besluit wijzigt het DBRC-procedurebesluit van 16.05.2014 om expliciet te verduidelijken dat de verkorte procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook kan worden opgestart voor de accessoire schorsingsvordering afzonderlijk, ook al wordt d ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren