18.12.2020 BVR wijz. Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de huurpremie, de huursubsidie, de verzekering gewaarborgd wonen en de sociale huur, en wijz. MB 21.10.2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het BVR 12.10.2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

ondertekenaar
DIEPENDAELE Matthias - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed - Vlaamse Regering
inforumnummer
342338
essentie

Deze wijziging van het besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 stemt voor de inkomensberekening het inkomensbegrip van de huurpremie- en huursubsidiereglementering af op dat van de sociale huurreglementering. Daarnaast is er een meer praktische werkwijze ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren